oficiální web hasičů z Braňan

Tento web je věnován Sboru dobrovolných hasičů z Braňan. Najdete zde informace o činnosti sboru, mladých hasičů, výjezdové jednotky a další užitečné. Seznamujeme zde občany s naší technikou, činností sboru, to jak dospělých tak naší omladiny. Věříme, že prostřednictvím stránek naplňujeme heslo "bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu".

Dotace Ústeckého kraje - Program 2018 na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působící na poli PO. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Braňany v roce 2018 za finanční podpory Ústeckého kraje, dovybavil své členy 5 ks zásahovými obleky zn. Patriot Elite v celkové výši 79.558,-Kč. Dotace ze strany ÚK byla ve výši 70.000,-Kč. Děkujeme Ústeckému kraji za podporu.

Fotogalerie: Dotace ÚK