mladí hasiči

Kolektiv mladých hasičů v Braňanech má dlouholetou tradici. Po krátké přestávce se obnovila činnost práce s dětmi v roce 2000, kdy této činnosti se uchopil Lukáš Šťastný, který postavil současný kolektiv na dobrou úroveň a to nejen v rámci okresu Most, ale i v republice. V současné době v kolektivu působí družstvo přípravky. Pravidelně se 1x týdně scházejí v klubovně, kde se připravují na různé soutěže a dále si zlepšují své vědomosti v rámci PO. Bohužel i jako ostatní kolektivy zabývající se prací s dětmi se náš kolektiv potýká s nedostatkem dětí, proto

 

do kolektivu přibíráme i nové členy, kteří se mohou na činnost zeptat každý čtvrtek , vždy od 16:00 hod na hasičské zbrojnici.