seznam členů

 

člen funkce člen funkce
Miloš Šťastný st. velitel jednotky Pavel Kraus strojník
Ing. Lukáš Šťastný zástupce velitele Václav Kopecký strojník
Miloš Šťastný ml. velitel družstva Jarolsav Kortán hasič
František Tomašura strojník David Kutzler hasič
Tomáš Hubatý strojník Karel Lanc starší hasič
Petr Škanta ml. strojník Lukáš Němec hasič
Václav Škanta starší hasič Tomáš Přibyl hasič
Jiří Schlosser ml. hasič Rudolf Žolták hasič
Jiří Schlosser st. technik  Michal Řáda  hasič