Cvičení - dálková doprava vody na kopec Zlatník

Dne 28. Května se naše jednotka zúčastnila cvičení na Zlatníku. Cílem cvičení bylo zjištění akceschopnosti jednotky při dálkové dopravě vody na kopec Zlatník . Při zdolávání vrcholu byly použity i tzv. „železné koně“  , jedná se o řízené roboty na pásech. Jejich úkolem bylo vyvézt na vrchol kopce technické prostředky jako jsou požární čerpadla , hadice atd. Toho to cvičení se zúčastnily cca 4 jednotky : SDH Braňany , SDH Obrnice , SDH Rudolice a SDH Vtelno. Kopec byl rozdělen na 3 bojové úseky. Na 1 bojovém úseku byla  CAS 32 T-815 SDH Rudolice která dopravovala pomocí  vedení hadic „B“  vodu do 2. úseku kde stála CAS 32 T-815 SDH Braňany , ta dále dopravovala vodu do požární stříkačky PS 12 .  Z této požární stříkačky byla voda dopravována do další požární stříkačky a dále až na vrchol do požární nádrže.  V požární nádrži bylo umístěno plovoucí čerpadlo , které dopravovalo vodu na místo zásahu.