výbor SDH

starosta SDH - Petr Škanta ml.

místostarosta SDH - Miloš Šťastný ml.

velitel SDH - Miloš Šťastný st.

vedoucí mládeže - Ing. Lukáš Šťastný

člen výboru - Alena Krausová

člen výboru - Jiří Schlosser st.

člen výboru - Martina Přibylová