Členská základna

V současné době jsme zřídili nový kolektiv mladých hasičů a to přípravku. Jedná se o děti předškolního věku, všichni jsou vítáni na pravidelných schůzkách každou středu od 16:00 hod. Děti se mohou těšit na různé sportovní, vědomostní a dovednostní aktivity, nejen z činnosti hasičů jako samotných, ale naučí se střílet ze vzduchovky, orientovat se v přírodě, využívat svoji šikovnost při dovednostních aktivitách, zdokonalovat se ve zdravovědě a spoustu dalšího i ze samotného požárního sportu.

 

V kolektivu se tvoří přátelská atmosféra, děti se učí spoléhat jeden na druhého a to i bez přítomnosti rodičů, kdy v tomto předškolním věku je to pro děti někdy i ku prospěchu.

 

Na všechny se těší:

              

- Vedoucí kolektivu: Ing. Lukáš Šťastný

- Vedoucí družstva st. žáci: Miloš Šťastný ml.